ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ   ΚΕΦ 2

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

Μάρκον Κεφ. 2

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ

1 Και ύστερα από ημέρες, ξαναμπήκε μέσα στην Καπερναούμ· και ακούστηκε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι.

2 Κι αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν [τους] χωρούσαν πλέον ούτε οι χώροι κοντά στην πόρτα· και τους κήρυττε τον λόγο.

3 Και έρχονται σ’ αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που βασταζόταν από τέσσερις ανθρώπους.

4 Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν, εξαιτίας τού πλήθους, χάλασαν τη στέγη όπου ήταν, και κάνοντας ένα άνοιγμα, κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο ήταν ο παράλυτος.

5 Βλέποντας δε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες.

6 Κάθονταν, όμως, εκεί και μερικοί από τους γραμματείς, και συλλογίζονταν μέσα στις καρδιές τους:

7 Γιατί αυτός μιλάει τέτοιες βλασφημίες; Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός;

8 Κι αμέσως, επειδή ο Ιησούς κατάλαβε με το πνεύμα του ότι έτσι συλλογίζονται μέσα τους, τους είπε: Γιατί συλλογίζεστε αυτά μέσα στις καρδιές σας;

9 Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: Οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες ή να πω: Σήκω, και πάρε επάνω σου το κρεβάτι σου, και περπάτα;

10 Αλλά, για να γνωρίσετε ότι ο Υιός τού ανθρώπου έχει εξουσία επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες, (λέει στον παράλυτο):

11 Σε σένα λέω: Σήκω, και πάρε επάνω σου το κρεβάτι σου, και πήγαινε στο σπίτι σου.

12 Κι αμέσως σηκώθηκε, και αφού πήρε το κρεβάτι, βγήκε έξω μπροστά σε όλους· ώστε όλοι εκπλήττονταν και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας, ότι: Ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα.

Η κλήση του Λευί

13 Και βγήκε πάλι έξω κοντά στη θάλασσα· και ολόκληρο το πλήθος ερχόταν σ’ αυτόν, και τους δίδασκε.

14 Και διαβαίνοντας είδε τον Λευί, εκείνον τού Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνείο· και του λέει: Ακολούθα με. Και αφού σηκώθηκε, τον ακολούθησε.

15 Και ενώ καθόταν στο τραπέζι στο σπίτι του, συγκάθονταν και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του· επειδή, ήσαν πολλοί, και τον ακολούθησαν.

16 Οι γραμματείς, όμως, και οι Φαρισαίοι, βλέποντάς τον ότι έτρωγε μαζί με τους τελώνες και αμαρτωλούς, έλεγαν στους μαθητές του: Γιατί τρώει και πίνει μαζί με τους τελώνες και αμαρτωλούς;

17 Και ο Ιησούς, ακούγοντας, λέει σ’ αυτούς: Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό αυτοί που υγιαίνουν, αλλά αυτοί που πάσχουν· δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια δικαίους, αλλά αμαρτωλούς.

Το ερώτημα για τη νηστεία

18 Οι μαθητές τού Ιωάννη, όμως, κι εκείνοι των Φαρισαίων, νήστευαν· και έρχονται και του λένε: Γιατί οι μαθητές τού Ιωάννη και εκείνοι των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν;

19 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτούς: Μήπως μπορούν οι γιοι τού νυμφώνα να νηστεύουν, ενόσω ο νυμφίος είναι μαζί τους; Όσον καιρό έχουν τον νυμφίο μαζί τους, δεν μπορούν να νηστεύουν,

20 θάρθουν, όμως, ημέρες, όταν θα αρπαχτεί απ’ αυτούς ο γαμπρός, και τότε, κατά τις ημέρες εκείνες, θα νηστεύσουν.

21 Και κανένας δεν βάζει μπάλωμα από καινούργιο ύφασμα επάνω σε παλιό ιμάτιο· ειδεμή, το καινούργιο αναπλήρωμά του τραβάει από το παλιό, και γίνεται χειρότερο σχίσιμο.

22 Και κανένας δεν βάζει νέο κρασί μέσα σε παλιά ασκιά· ειδάλλως, το νέο κρασί θα σχίσει τα ασκιά, και το κρασί χύνεται, και τα ασκιά χαλάνε· αλλά, το νέο κρασί πρέπει να μπαίνει σε καινούργια ασκιά.

Η τήρηση του Σαββάτου 

23 ΚΑΙ όταν ένα σάββατο διάβαινε μέσα από τα σπαρτά, οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, άρχισαν να αποσπούν στάχυα.

24 Και οι Φαρισαίοι έλεγαν σ’ αυτόν: Δες, γιατί κατά τα σάββατα κάνουν εκείνο που δεν επιτρέπεται;

25 Κι αυτός τούς έλεγε: Ποτέ δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ, όταν είχε ανάγκη, και πείνασε, αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του;

26 Πώς μπήκε μέσα στον οίκο τού Θεού, όταν αρχιερέας [ήταν] ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους τής πρόθεσης, που δεν επιτρέπεται να φάνε, παρά μονάχα οι ιερείς, και έδωσε και σ’ εκείνους που ήσαν μαζί του;

27 Και τους έλεγε: Το σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το σάββατο.

28 Ώστε, ο Υιός τού ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε