ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 2

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 2

Η δίκαιη κρίση του Θεού

1 ΓΙ’ ΑΥΤΟ, είσαι αναπολόγητος, ω άνθρωπε, οποιοσδήποτε [και αν είσαι εσύ] που κρίνεις· επειδή, σε ό,τι κρίνεις τον άλλον, κατακρίνεις τον εαυτό σου· για τον λόγο ότι, τα ίδια κάνεις εσύ που κρίνεις.

2 Ξέρουμε, μάλιστα, ότι η κρίση τού Θεού είναι σύμφωνη με την αλήθεια, ενάντια σ’ εκείνους που κάνουν αυτού τού είδους τα πράγματα.

3 Και νομίζεις τούτο, ω άνθρωπε, εσύ που κρίνεις αυτούς που κάνουν αυτού τού είδους τα πράγματα, και ο οποίος τα κάνεις, ότι θα ξεφύγεις την κρίση τού Θεού;

4 Ή καταφρονείς τον πλούτο τής αγαθότητάς του και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια;

5 Εξαιτίας, όμως, της σκληρότητάς σου και της αμετανόητης καρδιάς, θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα τής οργής και της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας τού Θεού,

6 ο οποίος θα αποδώσει σε κάθε έναν σύμφωνα με τα έργα του·

7 σ’ εκείνους μεν που, με υπομονή αγαθού έργου, ζητούν δόξα και τιμή και αφθαρσία, αιώνια ζωή·

8 στους δε φιλόνικους, και οι οποίοι απειθούν μεν στην αλήθεια, όμως πείθονται στην αδικία, θα είναι θυμός και οργή,

9 θλίψη και στενοχώρια σε κάθε ψυχή ανθρώπου που εργάζεται το κακό, και Ιουδαίου, πρώτα, και Έλληνα·

10 δόξα, όμως, και τιμή και ειρήνη σε κάθε εργαζόμενον το αγαθό, και στον Ιουδαίο, πρώτα, και στον Έλληνα.

11 Δεν υπάρχει, βέβαια, προσωποληψία από μέρους τού Θεού·

12 επειδή, όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμο, θα απολεσθούν και χωρίς τον νόμο· και όσοι αμάρτησαν κάτω από τον νόμο, θα κριθούν με τον νόμο,

13 (επειδή, δεν είναι δίκαιοι μπροστά στον Θεό οι ακροατές τού νόμου, αλλά οι εκτελεστές τού νόμου θα δικαιωθούν.

14 Επειδή, όταν οι εθνικοί, που δεν έχουν νόμο, κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο, αυτοί, ενώ δεν έχουν νόμο, οι ίδιοι είναι νόμος στον εαυτό τους·

15 οι οποίοι δείχνουν το έργο τού νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί, και τους λογισμούς να κατηγορούν ή και να απολογούνται αναμεταξύ τους)·

16 κατά την ημέρα, όταν ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων διαμέσου τού Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου.

Οι Ιουδαίοι και ο Νόμος

17 Δες, εσύ ονομάζεσαι Ιουδαίος, και επαναπαύεσαι στον νόμο, και καυχάσαι στον Θεό,

18 και γνωρίζεις το θέλημά του, και διακρίνεις τα όσα διαφέρουν, καθώς διδάσκεσαι από τον νόμο·

19 και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου, ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως εκείνων [που είναι] μέσα στο σκοτάδι,

20 παιδαγωγός των αφρόνων, δάσκαλος των νηπίων, έχοντας τον τύπο τής γνώσης και της αλήθειας, που είναι μέσα στον νόμο.

21 Εσύ, λοιπόν, που διδάσκεις τον άλλον, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου; Εσύ που κηρύττεις να μη κλέβουν, κλέβεις;

22 Εσύ που λες να μη μοιχεύουν, μοιχεύεις; Εσύ που αηδιάζεις για τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσυλία;

23 Εσύ που καυχάσαι στον νόμο, ατιμάζεις τον Θεό με την παράβαση του νόμου;

24 Επειδή, όπως είναι γραμμένο, το όνομα του Θεού εξαιτίας σας δυσφημείται ανάμεσα στα έθνη.

25 Βέβαια, η περιτομή ωφελεί μεν, αν εκτελείς τον νόμο· αν, όμως, είσαι παραβάτης τού νόμου, η περιτομή σου έχει γίνει ακροβυστία.

26 Αν, λοιπόν, ο απερίτμητος τηρεί τα διατάγματα του νόμου, δεν θα λογαριαστεί η ακροβυστία του ως περιτομή;

27 Και ο απερίτμητος από τη φύση του, εκτελώντας τον νόμο, θα κρίνει εσένα, που, ενώ έχεις το γράμμα [τού νόμου] και την περιτομή, [είσαι] παραβάτης τού νόμου.

28 Επειδή, [Ιουδαίος] δεν είναι αυτός που είναι κατά το φανερό μέρος Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που είναι κατά το φανερό μέρος, αυτή [που γίνεται] στη σάρκα·

29 αλλ’ Ιουδαίος [είναι] αυτός που είναι κατά το κρυφό μέρος [Ιουδαίος,] και περιτομή αυτή της καρδιάς, κατά το πνεύμα, όχι κατά το γράμμα, για τον οποίο ο έπαινος είναι όχι από ανθρώπους, αλλά από τον Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε