ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 4

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 4

Το παράδειγμα του Αβραάμ

1 Τι θα πούμε, λοιπόν, ότι απόλαυσε ο Αβραάμ, ο πατέρας μας κατά σάρκα;

2 Επειδή, αν ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε δίκαιος από τα έργα, έχει καύχημα· όχι, όμως, μπροστά στον Θεό.

3 Επειδή, τι λέει η γραφή: «Και πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό, και λογαριάστηκε σ’ αυτόν για δικαιοσύνη».

4 Σε όποιον, όμως, εργάζεται, ο μισθός δεν λογαριάζεται ως χάρη, αλλά ως χρέος·

5 σ’ εκείνον, όμως, που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σ’ αυτόν που ανακηρύσσει δίκαιον τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται για δικαιοσύνη.

6 Όπως λέει και ο Δαβίδ τον μακαρισμό τού ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα:

7 «Μακάριοι [είναι εκείνοι], των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες, και των οποίων σκεπάστηκαν οι αμαρτίες.

8 Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα [του] λογαριάσει αμαρτία».

9 Αυτός ο μακαρισμός, λοιπόν, [γίνεται] γι’ αυτούς που έχουν την περιτομή ή και γι’ αυτούς που δεν έχουν την περιτομή; Επειδή, λέμε ότι η πίστη λογαριάστηκε στον Αβραάμ για δικαιοσύνη.

10 Πώς, λοιπόν, [του] λογαριάστηκε; Όταν ήταν με την περιτομή ή με την ακροβυστία; Όχι με την περιτομή, αλλά με την ακροβυστία.

11 Και πήρε το σημάδι τής περιτομής, [ως] σφραγίδα τής δικαιοσύνης, [που προήλθε από] την πίστη, αυτής [που είχε], καθώς [βρισκόταν] με την ακροβυστία· για να είναι αυτός πατέρας όλων εκείνων που πιστεύουν, [ενώ βρίσκονται] με την ακροβυστία, ώστε να λογαριαστεί και σ’ αυτούς η δικαιοσύνη·

12 και πατέρας όσων είναι με την περιτομή, όχι μόνον σ’ εκείνους που έχουν κάνει την περιτομή, αλλά και σ’ εκείνους που περπατούν στα ίχνη τής πίστης τού πατέρα μας Αβραάμ, εκείνης [που είχε] καθώς [βρισκόταν] με την ακροβυστία.

Η εμπιστοσύνη στις επαγγελίες του Θεού

13 Επειδή, η υπόσχεση προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα του, ότι επρόκειτο να είναι κληρονόμος τού κόσμου, δεν [έγινε] με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που [προέρχεται] από την πίστη.

14 Δεδομένου ότι, αν [είναι] κληρονόμοι εκείνοι από τον νόμο, η πίστη ματαιώθηκε και η υπόσχεση καταργήθηκε.

15 Επειδή, ο νόμος επιφέρει οργή· για τον λόγο ότι, όπου δεν υπάρχει νόμος ούτε παράβαση [υπάρχει]·

16 γι’ αυτό, [η κληρονομία] είναι διαμέσου τής πίστης, για να [είναι] κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη σε ολόκληρο το σπέρμα, όχι μονάχα σ’ εκείνο από τον νόμο, αλλά και σ’ εκείνο από την πίστη τού Αβραάμ, που είναι πατέρας όλων μας,

17 (όπως είναι γραμμένο, ότι: «Σε έκανα πατέρα πολλών εθνών»), μπροστά στον Θεό που πίστεψε, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς, και καλεί τα μη υπάρχοντα ωσάν να υπάρχουν.

18 Ο οποίος, καίτοι μη έχοντας ελπίδα, πίστεψε με [την] ελπίδα, ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα με εκείνο που είχε ειπωθεί: «Έτσι θα είναι το σπέρμα σου».

19 Και χωρίς να εξασθενήσει στην πίστη, δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, παρόλο που ήταν περίπου 100 χρόνων, και τη νέκρωση της μήτρας τής Σάρρας·

20 ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας τον Θεό,

21 και έχοντας την πεποίθηση ότι εκείνο που υποσχέθηκε, είναι δυνατός και να το εκτελέσει.

22 Γι’ αυτό και λογαριάστηκε σ’ αυτόν για δικαιοσύνη.

23 Και δεν γράφτηκε μονάχα γι’ αυτόν, ότι λογαριάστηκε σ’ αυτόν,

24 αλλά και για μας, στους οποίους πρόκειται να λογαριαστεί, αυτούς που πιστεύουν σ’ αυτόν που ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού τον Κύριό μας·

25 ο οποίος παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, και αναστήθηκε εξαιτίας τής δικαίωσής μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε