ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 5

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 5

Η συμφιλίωση με τον Θεό

1 Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

2 διαμέσου τού οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε· και καυχώμαστε στην ελπίδα τής δόξας τού Θεού.

3 Και όχι μονάχα [τούτο], αλλά και καυχώμαστε στις θλίψεις· γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή,

4 η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα,

5 η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η αγάπη τού Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος, που δόθηκε σε μας.

6 Επειδή, ο Χριστός, όταν εμείς ήμασταν ακόμα ασθενείς, πέθανε κατά τον [ορισμένο] καιρό για χάρη των ασεβών.

7 Δεδομένου ότι, με δυσκολία θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο· για τον αγαθό, βέβαια, ίσως και τολμάει κάποιος να πεθάνει.

8 Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας·

9 πολύ περισσότερο, λοιπόν, αφού τώρα ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με βάση το αίμα του, θα σωθούμε από την οργή διαμέσου αυτού.

10 Επειδή, αν, ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό διαμέσου του θανάτου τού Υιού του, πολύ περισσότερο, εφόσον συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή του.

11 Και όχι μονάχα [τούτο], αλλά και καυχώμαστε στον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση.

Ο Αδάμ και ο Χριστός

12 Γι’ αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τούς ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν·

13 (επειδή, μέχρι τον νόμο υπήρχε στον κόσμο η αμαρτία· αμαρτία, όμως, δεν λογαριάζεται όταν δεν υπάρχει νόμος.

14 Αλλά, ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή κι επάνω σε όλους όσους δεν αμάρτησαν σύμφωνα με την ομοιότητα της παράβασης του Αδάμ, που είναι τύπος τού μέλλοντος.

15 Αλλά, δεν είναι όπως το αμάρτημα, έτσι και το χάρισμα· επειδή, αν για το αμάρτημα του ενός πέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερο η χάρη τού Θεού και η δωρεά διαμέσου τής χάρης τού ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, περίσσευσε στους πολλούς.

16 Και η δωρεά δεν [είναι] όπως [η κατάκριση, που έγινε] διαμέσου τού ενός που αμάρτησε· επειδή, η κρίση εξαιτίας τού ενός [έγινε] για κατάκριση [των πολλών]· το χάρισμα, όμως, εξαιτίας των πολλών αμαρτημάτων [έγινε] για δικαίωση.

17 Επειδή, αν και για το αμάρτημα του ενός βασίλευσε ο θάνατος διαμέσου τού ενός, πολύ περισσότερο, αυτοί που παίρνουν την αφθονία τής χάρης και της δωρεάς τής δικαιοσύνης, θα βασιλεύσουν με ζωή διαμέσου τού ενός Ιησού Χριστού).

18 Όπως, λοιπόν, εξαιτίας ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση σε όλους τούς ανθρώπους, έτσι και εξαιτίας μιας δικαιοσύνης ήρθε σε όλους τους ανθρώπους δικαίωση για ζωή.

19 Επειδή, όπως με την παρακοή τού ενός ανθρώπου οι πολλοί καταστάθηκαν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή τού ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι.

20 Και ο νόμος παρεμβλήθηκε για να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη·

21 ώστε, όπως η αμαρτία βασίλευσε διαμέσου τού θανάτου, έτσι και η χάρη να βασιλεύσει διαμέσου τής δικαιοσύνης σε αιώνια ζωή, διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε