ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟ;

αναρτήθηκε σε: ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΚΕΙΜΕΝΑ | 0

 

 

Τι γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος;

Ο λόγος που το Αγ. Πνεύμα εμφανίστηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών ήταν αφενός για να δείξει ότι Πατήρ, Υιός και Αγ. Πνεύμα είναι ομοούσιοι και αφετέρου ότι το κήρυγμα των Αποστόλων έχει διπλή ενέργεια, όπως η φωτιά: να φωτίζει τους πιστούς και να παραδίδει τους άπιστους στο πυρ.

Η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης που έδωσε ο Χριστός πριν την Ανάληψη. Το Αγ. Πνεύμα, λοιπόν, στάλθηκε για να φωτίσει τους Αποστόλους και να δυναμώσει το έργο τους.

Έπειτα από την επιφοίτηση, οι Απόστολοι βγήκαν από το υπερώο και άρχισαν να κηρύττουν στους Ιουδαίους που βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα, μιλώντας στον καθένα στη γλώσσα του «για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Ως αποτέλεσμα, έπειτα και από το κήρυγμα του Πέτρου, βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 νέα μέλη της χριστιανικής εκκλησίας και κάπως έτσι ιδρύθηκε η Εκκλησία.

Όπως είχε υποσχεθεί ο Χριστός στους Αποστόλους, από τότε το Αγ. Πνεύμα είναι δίπλα στην Εκκλησία, δίπλα στους πιστούς, καθοδηγεί την Εκκλησία και βοηθάει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό και να μπορέσουν να αγωνιστούν για τη Σωτηρία της ψυχής τους.

Η Πεντηκοστή είναι εβδομαδιαία εορτή δηλαδή εορτάζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας με ιδιαίτερη έξαρση το Σάββατο. Από τις μεθεόρτιες ημέρες ξεχωρίζει η Δευτέρα που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα όπου και επαναλαμβάνεται ομοίως όλη η ακολουθία της Κυριακής. Η ημέρα είναι αργία ακριβώς για να μπορούν πολλοί άνθρωποι να συγκεντρωθούν στην εκκλησία και να παρακολουθήσουν τη θεία Λειτουργία.

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα

 Το Άγιο Πνεύμα, είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή. Στα χωρία της Αγίας Γραφής αποκαλείται ως «Παράκλητος», ο οποίος θα έλθει να αντικαταστήσει τον απερχόμενο ήδη Κύριο.

Οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν ότι η βλασφημία προς το Άγιο Πνεύμα αποτελεί ασυγχώρητο αμάρτημα.

Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται να ερευνά τα βάθη του Θεού, να διαιρεί και να ενεργεί τα χαρίσματα στα μέλη της Εκκλησίας, να κατοικεί μέσα μας έχοντας ως ναό το σώμα μας, να μας αναγεννά και να μιλά μέσω των προφητών και των θεόπνευστων ανδρών.

Η διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος κηρύχτηκε από την Εκκλησία από τα αποστολικά ακόμα έτη, αλλά έλαβε οριστική διατύπωση κατά την εποχή της Α΄ και Β΄ Οικουμενικής Συνόδου, όταν και είχαν ανακύψει οι αμφισβητήσεις περί της Θεότητας του Αγίου Πνεύματος, υπό των πνευματομάχων, ιδίως δε των Ανομοίων και των Μακεδονιανών.

Το Άγιο Πνεύμα έχει την αιτιατή αρχή του στον Πατέρα, με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι ο Υιός. Έτσι ο Υιός γεννάται προαιωνίως από τον Πατέρα, ενώ το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται προαιωνίως από τον Πατέρα. Αυτά αποτελούν και τα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα τους, δηλαδή οι μη κοινές ιδιότητες που έχουν οι υποστάσεις της Τριάδας.

Πως θα λάβουμε το Άγιο Πνεύμα;

Ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Ουρανού δίχως τη λήψη το Αγίου Πνεύματος. Κατα Ιωάννη 3:3.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

«Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα της αλήθειας. »Κατά Ιωάννη 14:15-18

Κάθε πιστή ψυχή μπορεί να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα, αν καθαριστεί από την αμαρτία, απαλλαγεί από τη φιλαυτία και ελευθερωθεί από την υπερηφάνεια.

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα και τι δίνει στον άνθρωπο;

Τα γνωστά και αποτελεσματικά μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των ιερών Γραφών και την Πείρα των μεγάλων αγίων, είναι τα εξής:

Η Καθαρή καρδία και Αγνό Σώμα. Η ταπεινοφροσύνη. Η υπακοή στη φωνή του Θεού. Η προσευχή. Η καθημερινή αυταπάρνηση. Η ανάγνωση και ακρόαση της Αγίας Γραφής.Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατεξοχήν η θεία κοινωνία.

Κάθε πιστή ψυχή μπορεί να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα, αν καθαριστεί από την αμαρτία, απαλλαγεί από τη φιλαυτία και ελευθερωθεί από την υπερηφάνεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα ολόγυρα μας και επιθυμεί να μπει μέσα μας. Αλλά οι κακές μας πράξεις μας περιβάλλουν σαν ισχυρό πέτρινο τείχος, και τα αμαρτήματα μας σαν άγριοι φρουροί Το διώχνουν μακριά μας και δεν Το αφήνουν να μας πλησιάσει. Το Άγιο Πνεύμα δίνεται στον καθένα μας όχι σύμφωνα με την αξία των καλών έργων του, αλλά δωρεάν, σύμφωνα με το έλεος του Θεού, για την σωτηρία του.

Το ερώτημα, όμως, είναι πώς ο Κύριος θα μας “σώσει”;  Γιατί δεν μπορούμε να σωθούμε αυτομάτως;  Τι πρέπει να κάνουμε για να αναγεννηθούμε;

Αυτό το ερώτημα απαντείται απ’ τον Απόστολο Πέτρο,  τον μαθητή το Ιησού Χριστού στις Πράξεις των Αποστόλων 2:38.

“Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς μετανοήσατε φησίν καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος.”

Η διαδικασία είναι η εξής.

ΠΙΣΤΗΣ

Απαιτεί να διαβάσης τουλάχιστον την Καινή Διαθήκη και να συνειδητοποίησης ότι ο Χριστός είναι 100% Άνθρωπος, και 100% θεός ο οποίος ήρθε ως άνθρωπος να θυσιαστεί για την σωτηρία μας,

ΜΕΤΑΝΟΙΑ,

Απαιτεί να συνειδητοποίησης πόσο μακρυά είσαι απ’ το Θεό, και

ΒΑΠΤΗΣΗ (είτε ως βρέφος η ενήληκας).

Έτσι και στον Μ. Βασίλειο η πίστη, όπως και η εν γένει πνευματική ζωή, είναι … Πίστις μεν γαρ τελειούται διά βαπτίσματος, βάπτισμα δε θεμελιούται διά της πίστεως, και διά των αυτών ονομάτων.

Μετά πρέπει να θεμελιώσουμε την σωτηρία μας και για να θεμελιώσουμε τη σωτηρία και το σωτήριο βάπτισμα, και χρειάζεται

Α. ΚΑΘΑΡΣΗ

Νηστείες, προσευχές (ειδικά καθημερινή και αδιάληπτη νοερή προσευχή) και συνεχής συνειδητοποίηση της αμαρτωλής φύσης του ανθρώπου. Αν ασκηθή η κάθαρσή, επέρχεται η

Β. ΦΩΤΙΣΗ, και μετά συνεχίζομε την κάθαρση και προχωρούμε προς την Θέωση.

Γ. ΘΕΩΣΗ (μάλλον συνεχής προσπάθεια πρός την θέωση γιατί πολοί λίγοί θα φτάσουμε εκεί.)

Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι η πύλη είναι στενή και η οδός τεθλιμμένη και λίγοι είναι αυτοί που θα την βρούν. Επομένως, ο προσωπικός μας αγώνας είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία μας.

Ένας Τον ρώτησε:

— Κύριε, θα είναι λίγοι εκείνοι που θα σωθούν;

Ο Ιησούς δεν του αποκρίθηκε κατευθείαν αλλά πάλι επισύρει την προσοχή των μαθητών του στη δυσκολία του δρόμου που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, και τους ειδοποιεί πως μόνο με καρδιά καθαρή μπορούν να την κατακτήσουν.

Και είπε ο Ιησούς:

— Προσπαθείτε να μπείτε από τη στενή πύλη. Γιατί, σας το λέγω, πολλοί θα ζητήσουν να μπουν και δε θα μπορέσουν, μιας και σηκωθεί ο νοικοκύρης και κλείσει την πόρτα· τότε θα μείνετε απέξω, και θα χτυπάτε την πόρτα λέγοντας, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας», και απαντώντας εκείνος θα σας πει: «Δεν ξέρω από πού είσθε.» Τότε σεις θα λέτε: «Φάγαμε μπροστά σου και ήπιαμε, και δίδαξες στις πλατείες μας.» Και πάλι θα σας αποκριθεί:

«Σας λέγω πως δε σας ξέρω από πού είστε· μακριά από μένα κάθε εργάτης της αδικίας.» Εκεί, εξακολούθησε ο Ιησούς, θα είναι τα κλάματα, και τα τριξίματα των δοντιών, όταν δείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και τους άλλους προφήτες μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ενώ εσάς θα σας βγάζουν έξω. Και θα έλθουν από ανατολή και δύση, από βοριά και νότο, και θα καθίσουν στη Βασιλεία του Θεού. Και ιδού, είναι τελευταίοι εκείνοι που θα γίνουν πρώτοι, και είναι πρώτοι εκείνοι που θα γίνουν τελευταίοι.

Και πάλι τους διδάσκει ο Ιησούς να περιφρονούν τα καλά της γης, μην παρασυρθούν και λησμονήσουν τα καλά του άλλου κόσμου.

Και τους επαναλαμβάνει:

— Δεν μπορείτε να δουλεύετε για το Θεό και για το Μαμωνά (δηλαδή να είσαστε κοσμικοί, φιλάργυροι και σκλάβοι των ηδονών).

Ἱσως στην πορεία να ξεχάσουμε, να αμαρτήσουμε, να γίνουμε οκνηροί. Όμως αν σηκωθούμε και ξαναρχίσουμε τον αγώνα αμέσως μόλις καταλάβουμε ότι παραστρατήσαμε, μας περιμένει η σωτηρία και η βασιλεία του ουρανού.

Μετά τη λήψη του Αγίου πνεύματος, το Άγιο πνεύμα σε υποχρεώνει να περάσεις τα κάτωθι στάδια.

  1. Συνειδητοποιείς ότι είσαι αιωνίως χαμένος, ότι είσαι αμαρτωλός και ότι χρειάζεσαι βοήθεια για να σωθείς.
  2. Αποπειράσαι να σωθείς μόνος προσπαθώντας να σταματήσεις να αμαρτάνεις για να φύγουν τα αισθήματα ενοχής.
  3. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία, εκτός μέσω του Θεού, όσο κ’ αν προσπαθείς να σωθείς μόνος σου.
  4. Συνειδητοποιείς ότι ο Θεός είναι δίκαιος στην κρίση της αμαρτίας, και εδώ που τα λέμε, δεν έχει υποχρέωση να σε σώσει , επομένως, είσαι εξ ολοκλήρου εις το έλεος του Θεού.
  5. Τελικά, γίνεσαι πιο θρησκευόμενος και έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό έχοντας μιά προσωπική σχέση μαζί του.

Ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει αφάνταστα και μας συγχωρεί ασχέτως των παραβάσεων μας αλλά πρέπει ν’ αναγνωρίζουμε και να μετανιώνουμε για κάθε αμαρτία μας.

Αν δεν έχει συμβεί αυτό στη ζωή σου, συνέχισε το διάβασμα και ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για να λάβεις τη μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την Αιώνια Ζωή.

  ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΕΙΝΑΙ Η ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ — Η ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Μη νομίζετε ότι με τη βρεφική βάπτιση, και πηγαίνοντας στην εκκλησία κάθε Ανάσταση, θα μπορέσετε να αποφύγετε την κόλαση.  Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ.  Αλλά όχι και τόσο πολύ δουλειά με το Ιησού Χριστό ως βοηθό. Όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος το φορτίο θα ΄ναι ελαφρύ. Ματθαίος 11:30  Δεν μιλώ για κάποια θρησκεία. Απλά εξιστορώ την εμπειρία μου και τις αναφορές της Ορθόδοξης Ελληνικής Καινής Διαθήκης σχετικά μ’ αυτή την εμπειρία.

ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να μετανοήσει και να λάβει το Άγιο πνεύμα. Αλλά το πιο πιθανόν είναι να διαβάσει τις γραφές για να συνειδητοποιήσει μέσω του λόγου το Θεού ότι είναι αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί.  Φυσικά πρέπει να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας πού πέθανε για τις αμαρτίες μας ούτως ώστε να σωθούμε μόνο με τη μετάνοια. Καί τα δύο επιτυγχάνονται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής.

Η πίστης είναι εμπιστοσύνη σε κάτι η κάποιον.  Αυτή η εμπιστοσύνη δημιουργείται  από μελέτη της Αγίας Γραφής για τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού. Η διδασκαλία του, τα θαύματα, το πάθος και ανάσταση του Χριστού θα δυναμώσει την πίστη σου σ’ Αυτόν και Θα πιστέψεις, θα μετανοήσεις, θα βαφτιστείς, και θα λάβεις το Άγιο πνεύμα το οποίο είναι η αρχή και το τέλος της σωτηρίας της ψυχής σου. Μ’ αυτό είναι εύκολο θα πει κάποιος.

Φαίνεται εύκολο αλλά δέν είναι. Π.χ., ένας πωρωμένος αμαρτωλός άνθρωπος πιστεύει ότι η ζωή του είναι αρεστή στο Θεό. Αλλά οι αμαρτίες μας είναι δυσδιάκριτες. Π.χ., στην παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου, (Κατά Λουκάν 16:19-31) ο Κύριος δεν κατηγορεί τον πλούσιο για τίποτε συγκεκριμένο η ακόμη κάτι γενικό.

Ντυμένος πολυτελέστατα όλες τις ώρες της ημέρας, ο πλούσιος της παραβολής έτρωγε, έπινε και γλένταγε ενώ ο Λάζαρος κείτονταν στη κύρια είσοδο του πλούσιου επιθυμώντας ακόμα και τα ψίχουλα απ’ το τραπέζι του πλούσιου αλλά τα σκυλιά του έγλειφαν τις πληγές.    Ο Κύριος δεν κατηγόρησε το πλούσιο για ότι έκανε αλλά μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι αν και δέν πείραζε κανέναν, ήταν τουλάχιστον ιδιοτελής.

Ο Κύριος μας διηγείται ότι ο Πλούσιος καί ο Λάζαρος πεθαίνουν και ο πλούσιος πάει στην κόλαση και ο Λάζαρος στον παράδεισο αλλά δεν δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τους λόγους που ο κάθε ένας καταλήγει σε διαφορετικό μέρος. Πολλοί θα βιαστούν να πούν, μερικώς σωστά, ότι ο πλούσιος βρέθηκε στη κόλαση διότι η αμαρτία του ήταν αυτή η η άλλη. Η παραβολή μας διδάσκει όμως ότι βρέθηκε στη κόλαση, όχι μόνο διότι ήταν αμαρτωλός (όλοι είμαστε αμαρτωλοί), αλλά διότι δεν μετανόησε  για τις αμαρτίες του.

Στην κόλαση, ο πλούσιος ήξερε ακριβώς γιατί ήταν εκεί και ζήτησε απ’ τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στ’ αδέρφια του γιά να τον δούν και να πιστέψουν και «ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝΣΙΝ» ούτως ώστε να μήν καταλήξουν στη κόλαση όπως ο πλούσιος.  Ούτε βρέθηκε στην κόλαση διότι ήταν πλούσιος διότι κ’ ο Αβραάμ απ’ την ίδια παραβολή ήταν πολύ πλούσιος αλλά στη παραβολή αυτή ο Αβραάμ είναι στον παράδεισο αν και πολύ πλούσιος. Επομένως, είναι η μετάνοια πού σώζει, όχι τι κάνουμε η τι δέν κάνουμε σ’ αυτή τη ζωή.

ΛΗΨΗ ΔΩΡΕΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Όταν ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο (Πράξεις 2:22 )τήν ημέρα της πεντηκοστής και τελείωσε, οί ακροατές πού πίστεψαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν(Πράξεις 2:37 ). Ο Πέτρος τούς είπε να μετανοήσουν, να βαφτιστούν και θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα (Πράξεις 2:38).

Όπως βλέπουμε λοιπόν, οι ακροατές ΕΙΧΑΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙ, ΗΔΗ. Αλλά χρειάζονταν ΚΑΙ να ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΌΥΝ. Τι σημαίνει αυτό. Μην βρείς δικαιολογία ότι ήδη πιστεύεις. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ και αυτό γίνεται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής για να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι αμαρτωλός και η συνειδητοποίηση αυτή θα σε οδηγήσει στη ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

ΠΩΣ ΕΓΩ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ  ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΜΕΝΑ.

Άρχισα να μελετώ την Αγία Γραφή,  κατάλαβα ότι είμαι αμαρτωλός, και μετανόησα, πίστεψα στον Ιησού Χριστό ( δηλαδή ότι σταυρώθηκε, πέθανε, και αναστήθηκε) και μετά κάνοντας νοερή προσευχή  στ’ όνομα του Πατρός, το Υιού, και τού Αγίου Πνεύματος, και αμέσως μετά την ανάδυση μου απ’ το νερό.

Το εύλογο ερώτημα ίσως είναι πως είμαι σίγουρος ότι έχω συγχωρεθεί και έχω λάβει το Άγιο Πνεύμα? Η απάντηση είναι απλή. Κατά την συγχώρεση, ο Θεός μας ξεχωρίζει τόσο μακρυά απ’ τις τύψεις των αμαρτιών μας που είναι όσο μακρυά είναι η ανατολή απ’ τη δύση.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ

Γενικά, για να σωθούμε, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι γεννηθήκαμε νεκροί στο πνεύμα, το οποίο μας αναγκάζει να αμαρτάνουμε ζώντας για να ικανοποιούμε σαρκικές επιθυμίες (Ρωμαίους 5:12). Αφού καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, μετανοήσουμε και γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό και να καταλάβουμε ότι θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, αμέσως μετά θα αναγεννηθούμε πνευματικά καί θα λάβουμε το Άγιο Πνεύμα που θα μας οδηγήσει στην αλήθεια (Ιωάννης 16:13) και τελική σωτηρία.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ;

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την σωτηρία. Ο μόνος τρόπος να ικανοποιήσουμε τον Θεό και να σωθούμε είναι να αναγεννηθούμε πνευματικά και αυτό γίνεται με την μετάνοια, βάφτιση και λήψη του Αγίου Πνεύματος (Ιωάννης 3:1-21).  Διότι Ο Κύριος δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν να σωθούμε χωρίς την αναγέννηση — «ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ» (Ιωάννης 3:1-21).

Η πίστης στο Χριστό και η αναγέννηση μας κάνει παιδιά του Θεού μέσω της χάρις το Ιησού Χριστού.

Θα κάνεις αμαρτίες διότι είσαι μεν αναγεννημένος αλλά ακόμη στη σάρκα. Μάλιστα, αν πείς ότι δεν κάνεις αμαρτίες, λές ψέματα .  Γι’ αυτό υπάρχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Η εξομολόγηση θα σε καθαρίζει απ’ τις αμαρτίες σου κάθε φορά που γίνεται .

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ