Π.Δ. ΓΕΝΕΣΗ ΚΕΦ 5

αναρτήθηκε σε: ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | 0

Γένεση Κεφ. 5

1 ΤΟΥΤΟ [είναι] το βιβλίο τής γενεαλογίας του ανθρώπου. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα τού Θεού.

2 Αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε· και τους ευλόγησε και αποκάλεσε το όνομά τους Αδάμ, την ημέρα που τους δημιούργησε.

3 Και ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια, και γέννησε [γιο], σύμφωνα με την ομοίωσή του, σύμφωνα με την εικόνα του, και αποκάλεσε το όνομά του Σηθ·

4 και οι ημέρες τού Αδάμ, αφού γέννησε τον Σηθ, έγιναν 800 χρόνια· και γέννησε γιους και θυγατέρες·

5 και όλες οι ημέρες του Αδάμ, που έζησε, έγιναν 930 χρόνια· και πέθανε.

6 Και ο Σηθ έζησε 105 χρόνια, και γέννησε τον Ενώς·

7 και ο Σηθ, αφού γέννησε τον Ενώς, έζησε 807 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

8 και όλες οι ημέρες τού Σηθ έγιναν 912 χρόνια· και πέθανε.

9 Και ο Ενώς έζησε 90 χρόνια και γέννησε τον Καϊνάν·

10 και ο Ενώς, αφού γέννησε τον Καϊνάν, έζησε 815 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

11 και όλες οι ημέρες τού Ενώς έγιναν 905 χρόνια· και πέθανε.

12 Και ο Καϊνάν έζησε 70 χρόνια, και γέννησε τον Μααλαλεήλ·

13 και ο Καϊνάν, αφού γέννησε τον Μααλαλεήλ, έζησε 840 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

14 και όλες οι ημέρες τού Καϊνάν έγιναν 910 χρόνια· και πέθανε.

15 Και ο Μααλαλεήλ έζησε 65 χρόνια, και γέννησε τον Ιάρεδ·

16 και ο Μααλαλεήλ, αφού γέννησε τον Ιάρεδ, έζησε 830 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

17 και όλες οι ημέρες τού Μααλαλεήλ έγιναν 895 χρόνια· και πέθανε.

18 Και ο Ιάρεδ έζησε 162 χρόνια, και γέννησε τον Ενώχ·

19 και ο Ιάρεδ, αφού γέννησε τον Ενώχ, έζησε 800 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

20 και όλες οι ημέρες τού Ιάρεδ έγιναν 962 χρόνια· και πέθανε.

21 Και ο Ενώχ έζησε 65 χρόνια, και γέννησε τον Μαθουσάλα·

22 και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

23 και όλες οι ημέρες τού Ενώχ έγιναν 365 χρόνια.

24 Και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, και δεν βρισκόταν [πλέον]· επειδή, τον μετέθεσε ο Θεός.

25 Και ο Μαθουσάλα έζησε 187 χρόνια, και γέννησε τον Λάμεχ·

26 και ο Μαθουσάλα, αφού γέννησε τον Λάμεχ, έζησε 782 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

27 και όλες οι ημέρες τού Μαθουσάλα έγιναν 969 χρόνια· και πέθανε.

28 Και ο Λάμεχ έζησε 182 χρόνια, και γέννησε γιο·

29 και αποκάλεσε το όνομά του Νώε, λέγοντας: Αυτός θα μας ανακουφίσει από το έργο μας, και από τον μόχθο των χεριών μας, εξαιτίας της γης, που ο Κύριος καταράστηκε.

30 Και ο Λάμεχ, αφού γέννησε τον Νώε, έζησε 595 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·

31 και όλες οι ημέρες τού Λάμεχ έγιναν 777 χρόνια· και πέθανε.

32 Και ο Νώε ήταν ηλικίας 500 χρόνων· και ο Νώε γέννησε τον Σημ, τον Χαμ, και τον Ιάφεθ.

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 ·

11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 ·

21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 ·

31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 ·

41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΕΣΗΕΞΟΔΟΣΛΕΥΙΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗΚΡΙΤΕΣΡΟΥΘ(Α) ΣΑΜΟΥΗΛ(Β) ΣΑΜΟΥΗΛ

(Α) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Β) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ(Β) ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΣΔΡΑΣΝΕΕΜΙΑΣΕΣΘΗΡΙΩΒΨΑΛΜΟΙΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝΗΣΑΪΑΣΙΕΡΕΜΙΑΣΘΡΗΝΟΙ

 ΙΕΖΕΚΙΗΛΔΑΝΙΗΛΩΣΗΕΙΩΗΛΑΜΩΣΑΒΔΙΟΥΙΩΝΑΣ

ΜΙΧΑΙΑΣΝΑΟΥΜΑΒΑΚΟΥΜΣΟΦΟΝΙΑΣ

 ΑΓΓΑΙΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΛΑΧΙΑΣ

 

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε