Ο Λόγος γίνεται σαρξ (Ιωάν. 1,1-18).

 

Οι γενεαλογικοί κατάλογοι των προπατόρων του Ιησού (Ματθ. 1,2-17. Λουκ. 3,32-38).

 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Λουκ. 1,26-38).

 

Ο Ιωσήφ μπροστά στο μυστήριο της θείας σαρκώσεως ( Λουκ. 2,1-7).

 

Η Γέννηση του Ιησού και η προσκύνηση των ποιμένων (Λουκ. 2,8-29).

 

Η περιτομή και η Υπαπαντή του Ιησού (Λουκ. 2,21-40).

 

Η προσκύνηση των μάγων (Ματθ. 2,1-12).

 

Η φυγή στην Αίγυπτο και η επιστροφή στη Ναζαρέτ (Ματθ. 2,13-23).

 

Ο Ιησούς δωδεκαετής στα Ιεροσόλυμα (Λουκ. 2,41-52).

 

Η Βάπτιση του Ιησού (Ματθ. 3,13-17. Μάρκ. 1,9-11. Λουκ. 3,21).

 

Οι πειρασμοί στην έρημο (Ματθ. 4,1-11. Μάρκ. 1,12. Λουκ. 4,1-13).

 

Η κλήση των πρώτων μαθητών (Ιωάν. 1,19-51).

 

Το πρώτο θαύμα στην Κανά (Ιωάν. 2,1-12).

 

Η εκκαθάριση του Ναού (Ιωάν. 2,13-25).

 

Η επίσκεψη του Νικόδημου (Ιωάν. 3,1-21).

 

Οι βαπτίσεις του Ιησού στην Ιουδαία (Ιωάν. 3,22-36).

 

Η διδασκαλία του Ιησού στη Συχάρ της Σαμάρειας (Ιωάν. 4,1-42).

 

Επιστροφή του Ιησού στη Γαλιλαία (Ιωάν. 4,43-54).

 

Η πρώτη αποδοκιμασία του Ιησού στη Ναζαρέτ (Λουκ. 4,16-30).

 

Εγκατάστασή του Ιησού στην Καπερναούμ (Ματθ. 4,13-16. Λουκ. 4,31).

 

Η κλήση του Πέτρου, του Ανδρέα, του Ιακώβου και του Ιωάννου (Ματθ. 4,18-22. Μάρκ. 1,16-20. Λουκ. 5,1-11).

 

Η διδασκαλία του Ιησού στη συναγωγή (Μάρκ. 1,21. Λουκ. 4,31).

 

Εκδίωξη δαιμονίων (Ματθ. 8,14-17. Μάρκ. 1,23-34. Λουκ. 4,33-41).

 

Κήρυγμα του Ιησού σε διάφορα μέρη της Γαλιλαίας (Ματθ. 4,23-25. Μάρκ. 1,35-39. Λουκ. 4,42-44).

 

Εξάπλωση της φήμης του Ιησού (Ματθ. 8,2-4. Μάρκ. 1,40-45. Λουκ. 5,12-16).

 

Θεραπεία του παραλυτικού (Ματθ. 9,1-8. Μάρκ. 2,1-12. Λουκ. 5,17-26).

 

Η κλήση του Ματθαίου. (Ματθ. 9,9-13. Μάρκ. 2,13-17. Λουκ. 5,27-32).

 

Κατηγορία για τη στάση του Ιησού απέναντι της νηστείας (Ματθ. 9,14 – 17. Μάρκ. 2,18-22. Λουκ. 5,33-39).

 

Κατηγορία ότι ο Ιησούς ασεβεί στο Σάββατο (Ματθ. 12,1 – 14. 3,1-6. Λουκ. 6,1-11. Ιωάν. 5,1 -18).

 

Εξάπλωση της φήμης του Ιησού (Ματθ. 4,21, 2δ, 14,15-21. Μάρκ. 3,7-12. Λουκ. 6,17-19).

 

Εντολές του Ιησού στους δώδεκα (Ματθ. 10,1-4. Μάρκ. 3,13-19. Λουκ. 6,12 – 19).

 

Η επί του Όρους Ομιλία (Ματθ. 5,1-8,1. Λουκ. 6,20-49).

 

Η πίστη του Ρωμαίου εκατοντάρχου (Ματθ. 8,5-13. Λουκ. 7,1-10).

 

Ο λαός για τον Ιησού (Λουκ. 7,11-17).

 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού (Ματθ. 11,2-30. Λουκ. 7,18-35).

 

Η αμαρτωλή και ο Φαρισαίος (Λουκ. 7,36-50).

 

Οι γυναίκες της Γαλιλαίας (Λουκ. 8,1-3).

 

Η περί συνεργία του διαβόλου κατηγορία (Μάρκ. 3,20-30).

 

Οι θρησκευτικοί ηγέτες (Ματθ. 12,22-45. Μάρκ. 3,22-30. Λουκ. 11,14-32).

 

Σχετικά με ποιους συνδέεται (Ματθ. 12,46-50. Μάρκ. 3,31-35. Λουκ. 8,19-21).

 

Οι παραβολές της Βασιλείας (Ματθ. 13,1-53. Μάρκ. 4,1-34. Λουκ. 8,4-18).

 

Η κατάπαυση της θύελλας (Ματθ. 8,18-27. Μάρκ. 4,35-41. Λουκ. 8,22-25).

 

Ο Γαδαρηνός δαιμονιζόμενος (Ματθ. 8,28-34. Μάρκ. 5,1-20. Λουκ. 8,26-39).

 

Η θυγατέρα του Ιαείρου και η αιμορροούσα γυναίκα (Ματθ. 9,18-26. Μάρκ. 5,21-43. Λουκ. 8,40-50).

 

Οι δύο τυφλοί και ο κωφός δαιμονιζόμενος (Ματθ. 9,27-34).

 

Η δεύτερη αποδοκιμασία του Ιησού από τους κατοίκους της Ναζαρέτ (Ματθ. 13,54-58. Μάρκ. 6,1).

 

Καθοδήγηση του Ιησού στους δώδεκα μαθητές (Ματθ. 9,36-11,1. Μάρκ. 6,7-13. Λουκ. 9,1-6).

 

Αναφορές των μαθητών στον Ιησού (Μάρκ. 6,30. Λουκ. 9,10).

 

Διδασκαλία και χορτασμός του πλήθους (Ματθ. 14,13-21. Μάρκ. 6,32-46. Λουκ. 9,10-17. Ιωάν. 6,1-15).

 

Η άρνηση του Ιησού να γίνει βασιλιάς, περπάτημα στα ύδατα

 

κι επιστροφή στη Γεννησαρέτ (Ματθ. 14,22-36. Μάρκ. 6,45-56. Ιωάν. 6,15-24).

 

Διδασκαλία για τον άρτο της ζωής (Ιωάν. 6,25-71).

 

Καταδίκη της παραδόσεως των πρεσβυτέρων (Ματθ. 15,1-20. Μάρκ. 7,1-23).

 

Κήρυγμα ως τα όρια της Τύρου και της Σιδώνος,

 

θεραπεία της θυγατέρας της Συροφοινίκισσας (Ματθ. 15,21-28. Μάρκ. 7,24-30).

 

Στη Δεκάπολη. Θεραπεία του κωφαλάλου (Ματθ. 15,29-31. Μάρκ. 7,31-37).

 

Χορτασμός των τετρακισχιλίων, αναχώρηση για τη Δαλμανουθά (Ματθ. 15,32-39. Μάρκ. 8,1-10).

 

Ομιλία κατά των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων (Ματθ. 16,1 -12. Μάρκ. 8,11-21).

 

Διάβαση από την περιφέρεια της Καισαρείας του Φιλίππου (Ματθ. 16,13. Μάρκ. 8,27).

 

Η ομολογία του Πέτρου (Ματθ. 16,14-20. Μάρκ. 8,28-30. Λουκ. 9,18-20).

 

Πρώτη πρόρρηση του Ιησού για το πάθος και την Ανάσταση (Ματθ. 16,21-28. Μάρκ. 8,31-9,1. Λουκ. 9,21-27).

 

Η Μεταμόρφωση του Ιησού (Ματθ. 17,1-13. Μάρκ. 9,2-13. Λουκ. 9,28-36).

 

Η θεραπεία του επιληπτικού (Ματθ. 17,14-21. Μάρκ. 9,14-29. Λουκ. 9,37-43).

 

Δεύτερη πρόρρηση του Ιησού του Πάθους και της Αναστάσεως (Ματθ. 17,22 κ.ε. Μάρκ. 9,30-32. Λουκ. 9,43-45).

 

Επιστροφή του Ιησού στην Καπερναούμ. Ο φόρος του διδράχμου (Ματθ. 17,24-27).

 

Η διδασκαλία για την ταπεινοφροσύνη (Ματθ. 18′. Μάρκ. 9,33-50. Λουκ. 9,46-50).

 

Ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, κατά την εορτή της Σκηνοπηγίας, συνάντηση με τους αντιπάλους του (Ιωάν. 7,1-52).

 

Διαξιφισμοί του Ιησού με τους Ιουδαίους, στον Ναό (Ιωάν. 8,12-59).

 

Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού (Ιωάν. 9,1-41).

 

Ομιλία του Ιησού για το ποίμνιο και τους ποιμένες (Ιωάν. 10,1-21).

 

Ο Ιησούς στην εορτή των εγκαινίων, στα Ιεροσόλυμα (Ιωάν. 10,22-42).

 

Αναχώρηση του Ιησού από τη Γαλιλαία για το κήρυγμα πέραν του Ιορδάνη (Ματθ. 19,1. Μάρκ. 10,1. Λουκ. 9,51-62).

 

Η αποστολή των εβδομήκοντα μαθητών (Λουκ. 10,1-24).

 

Λόγοι για τον γάμο και το διαζύγιο (Ματθ. 19,3-12. Μάρκ. 10,2-12).

 

Η ευλογία των μικρών παιδιών (Ματθ. 19,13-15. Μάρκ. 10,13-15. Λουκ. 18,15-17).

 

Οι πλούσιοι και η Βασιλεία των ουρανών (Ματθ. 19,16-30. Μάρκ. 10,17-31. Λουκ.18,18-30).

 

Η παραβολή των εργατών του αμπελώνα (Ματθ. 20,1-16).

 

Τρίτη πρόρρηση του Ιησού του θανάτου και της αναστάσεως του (Ματθ. 20,17-19. Μάρκ.10,32-34. Λουκ. 18,31-34).

 

Ταπεινοφροσύνη και χριστιανική δόξα (Ματθ. 20,20-28. Μάρκ. 10,35-45. Λουκ. 22,24-27).

 

Θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς (Ματθ. 20,29-34. Μάρκ. 10,46-52. Λουκ. 18,35-43).

 

Η μετάνοια του Ζακχαίου (Λουκ. 19,1-10).

 

Η ανάσταση του Λαζάρου (Ιωάν. 11,1-44).

 

Οι εχθροί του Ιησού προετοιμάζουν τον θάνατο του (Ιωάν. 11,45-53).

 

Δείπνος προς τιμή του Ιησού, στη Βηθανία (Ιωάν. 12,1-11).

 

Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα (Ματθ. 21,1 – 11. Μάρκ. 11,1-11. Λουκ.19,29-44. Ιωάν. 12,12-19).

 

Ξήρανση της άκαρπου συκής (Ματθ. 21,18-22. Μάρκ. 11,12-14, 20-25).

 

Η εκκαθάριση του Ναού (Ματθ. 21,12-17. Μάρκ. 11,15-19. Λουκ. 19,45-48).

 

Ιερείς, Γραμματείς και Πρεσβύτεροι διαμφισβητούν την εξουσία του Ιησού (Ματθ. 21,23-27. Μάρκ. 11,27-33. Λουκ. 20,1-8).

 

Η παραβολή των δύο υιών (Ματθ. 21,28-32).

 

Η παραβολή των κακών γεωργών (Ματθ. 21,33 – 46. Μάρκ. 12,1-12.Λουκ. 20,9-19).

 

Η παραβολή των κεκλημένων στον δείπνο (Ματθ. 22,1-14).

 

Συζήτηση του Ιησού με τους φαρισαίους για τον φόρο στόν Καίσαρα (Ματθ. 22,15-22. Μάρκ.12,13-17 Λουκ. 20,20-26).

 

Οι Σαδδουκαίοι και η ανάσταση των νεκρών (Ματθ. 22,23-33. Μάρκ. 12,18-27. Λουκ. 20,27-38).

 

Ο Γραμματεύς και η μεγίστη εντολή (Ματθ. 22,34-40. Μάρκ. 12,28-34. Λουκ. 20,39).

 

Ο Ιησούς ρωτά για τον Μεσσία (Ματθ. 22,41-46. Μάρκ. 12,35-37. Λουκ. 20,41-44).

 

Τα ουαί του Ιησού εναντίον των Γραμματέων και των Φαρισαίων (Ματθ. 23,1 – 39. Μάρκ. 12,38-40. Λουκ. 20,45-47).

 

Ο οβολός της χήρας (Μάρκ. 12,41-44. Λουκ. 21,1-4).

 

Οι Έλληνες ζητούν να γνωρίσουν τον Ιησού (Ιωάν. 12,20-36).

 

Οι Ιουδαίοι αποκηρύττουν τον Ιησού (Ιωάν. 12,37-50).

 

Συζήτηση για το ποιος είναι ο Ιησούς (Ματθ. 24,1-51. Μάρκ. 13,1 – 37. Λουκ. 21,5-38).

 

Η παραβολή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25,1-13).

 

Η παραβολή των ταλάντων (Ματθ. 25,14-30).

 

Λόγια για την επερχόμενη κρίση (Ματθ. 25,31-46).

 

Ο Ιούδας κινείται κατά του Διδασκάλου (Ματθ. 26,1-5, 14, 16. Μάρκ. 14,1. Λουκ. 22,1-6).

 

Η προετοιμασία για το Πάσχα (Ματθ. 26,17 -19. Μάρκ. 14,12-16. Λουκ. 22,7-13).

 

Ο Νιπτήρ (Ιωάν. 13,1-20).

 

Ο Μυστικός Δείπνος (Ματθ. 26,20-25. Μάρκ. 14,17-21. Ιωάν. 13,21-35).

 

Η θεία Ευχαριστία (Ματθ. 26,26-29. Μάρκ. 14,22-25. Λουκ. 22,14-23).

 

Υποσχέσεις του Πέτρου, ότι δεν θα παρατήσει τον διδάσκαλο (Ματθ. 26,30-35. Μάρκ. 14,26-31. Λουκ. 22,31-38. Ιωάν. 13,36-38).

 

Αποχαιρετιστήριος ομιλία του Ιησού στους μαθητές του (Ιωάν. 14-16).

 

Η Δεσποτική προσευχή (Ιωάν. 17).

 

Η αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ. 26,36-46. Μάρκ. 14,32-42. Λουκ. 22,40-46. Ιωάν. 18,1).

 

Η σύλληψη του Ιησού (Ματθ. 26,46-56. Μάρκ. 14,43-52. Λουκ. 22,47-53. Ιωάν. 18,2-12).

 

Η δίκη του Ιησού μπροστά στον Άννα (Ιωάν. 18,13,19-24).

 

Η δίκη του Ιησού μπροστά στον Καϊάφα (Ματθ. 26,57-67. Μάρκ. 14,53-65. Λουκ. 22,54. Ιωάν. 18,2).

 

Η δίκη του Ιησού στο Συνέδριο (Ματθ. 27,1. Μάρκ. 15,1. Λουκ. 22,66-71).

 

Η άρνηση του Πέτρου (Ματθ. 26,69-75. Μάρκ. 14,66-72. Λουκ. 22,55-62. Ιωάν. 18,15-18, 25-27).

 

Η δίκη του Ιησού μπροστά στον Πιλάτο (Ματθ 27,2, 11-14. Μάρκ. 15,2-5. Λουκ. 23,1-5. Ιωάν. 18,28-38).

 

Η δίκη του Ιησού μπροστά στον Ηρώδη (Λουκ. 23,6-12).

 

Η δίκη του Ιησού μπροστά στον Πιλάτο πάλι (Ματθ. 27,15-26. Μάρκ. 15,6-15. Λουκ. 23,13-25. Ιωάν. 18,38-40).

 

Ο Ιησούς περιπαίζεται από τους στρατιώτες (Ματθ. 27,27-31. Μάρκ. 15,16-20. Ιωάν. 19,2).

 

Η απόφαση της σταυρώσεως του Ιησού (Ιωάν. 19,16).

 

Η πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά (Ματθ. 27,32. Μάρκ. 15,21. Λουκ. 23,26-32. Ιωάν. 19,17).

 

Η σταύρωση του Ιησού (Ματθ. 27,33-44. Μάρκ. 15,22-32. Λουκ. 23,33. Ιωάν. 19,18-24).

Οι επτά λόγοι του Ιησού στο Σταυρό:

α) «Πάτερ, άφες αυτοίς…» (Λουκ. 23,24)

 

β) «Σήμερον…μετ’ εμού εν τω παραδείσω» (Λουκ. 23,39-43).

 

γ) «Γύναι…Ο υιός σου» (Ιωάν. 19,25-27).

 

δ) «θεέ μου…ινατί…» (Ματθ. 27,46. Μάρκ. 15,33-39).

 

ε) «Διψώ» (Ιωάν. 19,28).

 

στ) «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19,30).

 

ζ) «Πάτερ, εις χείρας σου…» (Λουκ. 23,44-49).

 

Η ταφή του Ιησού (Ματθ. 27,57-61. Μάρκ. 15,42-47. Λουκ. 23,50 – 56. Ιωάν. 19,38-42).

 

Η φύλαξη του τάφου (Ματθ. 27,63-66).

 

Ο ανοιγμένος τάφος κι ο αναστάς Χριστός (Ματθ. 28,1-10. Μάρκ. 16,1-8. Λουκ. 24,1-12. Ιωάν. 20,1-10).

 

Η εμφάνιση του Χριστού στο Εμμαούς (Λουκ. 24,13-35).

 

Η εμφάνισή του Ιησού στην Ιερουσαλήμ (Λουκ. 24,36-43. Ιωάν. 20,19-25).

 

Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές και στον Θωμά (Ιωάν. 20,26-29).

 

Η εμφάνιση του Ιησού στους επτά μαθητές στη λίμνη (Ιωάν. 21,1-23).

 

Η εμφάνιση του Ιησού στούς ένδεκα μαθητές, σ’ ένα βουνό της Γαλιλαίας (Ματθ. 28,16-20).

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε