ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 

1. Το αλάτι και το φως του κόσμου – Μτ 5,13-16

2. Η παραβολή για τα δύο σπίτια – Μτ 7,24-27

3. Η παραβολή του σπορέα και γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές – Μτ 13,1-23

4. Η παραβολή των ζιζανίων – Μτ 13,24-30. 36-43

5. Οι παραβολές για το σπόρο του σιναπιού και της ζύμης – Μτ 13,31-35

6. Οι παραβολές του κρυμμένου θησαυρού, του πανάκριβου μαργαριταριού και του διχτυού –Μτ 13,44-52

7. Η παραβολή του χαμένου προβάτου – Μτ 18,12-14

8. Η παραβολή του κακού δούλου – Μτ 18,23-35

9. Η παραβολή των εργατών του αμπελώνα – Μτ 20,1-16

10. Η παραβολή των δύο γιών – Μτ 21,28-32

11. Η παραβολή των κακών γεωργών – Μτ 21,33-46

12. Η παραβολή των βασιλικών γάμων – Μτ 22,1-14

13. Η παραβολή των δέκα παρθένων – Μτ 25,1-13

14. Η παραβολή των ταλάντων – Μτ 25,14-30

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 

1. Η παραβολή του σπορέα και γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές –Μκ 4,1-20

2. Οι παραβολές της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου του σινάπεως. Η χρήση των παραβολών – Μκ 4,26-34

3. Το αλάτι και το φως του κόσμου – Μκ 9,50

4. Η παραβολή των κακών γεωργών – Μκ 12,1-12

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 

1. Η παραβολή για τα δύο σπίτια – Λκ 6,46-492. Η παραβολή του σπορέα και γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές – Λκ 8,4-15

3. Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη – Λκ 10,25-37

4. Το λυχνάρι του σώματος – Λκ 11,33-36

5. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου – Λκ 12,13-21

6. Η παραβολή της άκαρπης συκιάς – Λκ 13,1-9

7. Οι παραβολές για το σπόρο του σιναπιού και της ζύμης – Λκ 13,18-21

8. Η παραβολή για τις πρωτοκαθεδρίες – Λκ 14,7-14

9. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου – Λκ 14,15-24

10. Το αλάτι και το φως του κόσμου – Λκ 14,34-35

11. Οι παραβολές του χαμένου πρόβατου και του λυχναριού – Λκ 15,1-10

12. Η παραβολή του ασώτου υϊού – Λκ 15,11-32

13. Η παραβολή του άδικου οικονόμου – Λκ 16,1-18

14. Η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου – Λκ 16,19-31

15. Η παραβολή του άδικου κριτή και της χήρας – Λκ 18,1-8

16. Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου – Λκ 18,9-14

17. Η παραβολή των δέκα δούλων – Λκ 19,11-27

18. Η παραβολή των κακών γεωργών – Λκ 20,9-19

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η παραβολή του ποιμένα και των προβάτων – Ιω 10,1-21

 

 

 

 

 

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε