ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΨΑΛΜΟΙ) ΨΑΛΜΟΣ  108

αναρτήθηκε σε: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

1 ΕΤΟΙΜΗ είναι η καρδιά μου, Θεέ· θα ψάλλω, και θα ψαλμωδώ μέσα στη δόξα μου.

2 Ξύπνα, ψαλτήρι, και κιθάρα· θα ξυπνήσω το πρωί.

3 Θα σε επαινέσω, Κύριε, ανάμεσα στους λαούς, και θα ψαλμωδώ σε σένα ανάμεσα στα έθνη·

4 επειδή, το έλεός σου μεγαλύνθηκε μέχρι τούς ουρανούς· και η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα.

5 Υψώσου, Θεέ, ψηλότερα από τους ουρανούς· και η δόξα σου ας είναι επάνω σε ολόκληρη τη γη·

6 για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου· με το δεξί σου χέρι σώσε με, και εισάκουσέ με.

7 Ο Θεός μίλησε μέσα στο αγιαστήριό του· θα χαίρομαι, θα διαμοιράσω τη Συχέμ, και θα μετρήσω πέρα ως πέρα την κοιλάδα Σοκχώθ·

8 δικός μου είναι ο Γαλαάδ, δικός μου ο Μανασσής· ο μεν Εφραϊμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου· ο δε Ιούδας, ο νομοθέτης μου·

9 ο Μωάβ είναι η λεκάνη τού πλυσίματός μου· επάνω στον Εδώμ θα ρίξω το υπόδημά μου· θα αλαλάξω επάνω στην Παλαιστίνη.

10 Ποιος θα με φέρει στην περιτειχισμένη πόλη; Ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδώμ;

11 Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες; Και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας;

12 Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από τους ανθρώπους.

13 Με τον Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα· κι αυτός θα καταπατήσει τούς εχθρούς μας.

ΨΑΛΜΟΣ  108

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΨΑΛΜΟΙ

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·

16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 ·28

· 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 ·40 · 41

· 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 ·52 · 53 · 54

· 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 ·64 · 65 · 66 · 67

· 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 ·76 · 77 · 78 · 79 · 80

· 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 ·88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93

· 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 ·100· 101 · 102 · 103 · 104 ·

105 · 106 · 107 · 108 ·109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 ·

115 · 116 · 117 ·118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 ·

125 · 126 ·127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 ·

135 ·136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 ·

145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΕΣΗΕΞΟΔΟΣΛΕΥΙΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗΚΡΙΤΕΣΡΟΥΘ(Α) ΣΑΜΟΥΗΛ(Β) ΣΑΜΟΥΗΛ

(Α) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Β) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ(Β) ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΣΔΡΑΣΝΕΕΜΙΑΣΕΣΘΗΡΙΩΒΨΑΛΜΟΙΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝΗΣΑΪΑΣΙΕΡΕΜΙΑΣΘΡΗΝΟΙ

 ΙΕΖΕΚΙΗΛΔΑΝΙΗΛΩΣΗΕΙΩΗΛΑΜΩΣΑΒΔΙΟΥΙΩΝΑΣ

ΜΙΧΑΙΑΣΝΑΟΥΜΑΒΑΚΟΥΜΣΟΦΟΝΙΑΣ

 ΑΓΓΑΙΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε