ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΨΑΛΜΟΙ) ΨΑΛΜΟΣ  114

αναρτήθηκε σε: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

1 ΟΤΑΝ ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, ο οίκος τού Ιακώβ από έναν βάρβαρο λαό,

2 ο Ιούδας έγινε άγιός του, ο Ισραήλ δεσποτεία του.

3 Η θάλασσα είδε και έφυγε· ο Ιορδάνης, στράφηκε προς τα πίσω·

4 τα βουνά σκίρτησαν σαν κριάρια, οι λόφοι σαν αρνιά.

5 Τι σου συνέβηκε θάλασσα, ότι έφυγες; και εσύ Ιορδάνη, ότι στράφηκες προς τα πίσω;

6 Τα όρη, ότι σκιρτήσατε σαν κριάρια; και οι λόφοι, σαν αρνιά;

7 Τρέμε, γη, από το πρόσωπο του Κυρίου, από το πρόσωπο του Θεού τού Ιακώβ·

8 ο οποίος μετέβαλε την πέτρα σε λίμνες νερών, τον σκληρό βράχο σε πηγές νερών.

ΨΑΛΜΟΣ  114

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΨΑΛΜΟΙ

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·

16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 ·28

· 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 ·40 · 41

· 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 ·52 · 53 · 54

· 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 ·64 · 65 · 66 · 67

· 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 ·76 · 77 · 78 · 79 · 80

· 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 ·88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93

· 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 ·100· 101 · 102 · 103 · 104 ·

105 · 106 · 107 · 108 ·109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 ·

115 · 116 · 117 ·118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 ·

125 · 126 ·127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 ·

135 ·136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 ·

145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΕΣΗΕΞΟΔΟΣΛΕΥΙΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗΚΡΙΤΕΣΡΟΥΘ(Α) ΣΑΜΟΥΗΛ(Β) ΣΑΜΟΥΗΛ

(Α) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Β) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ(Β) ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΣΔΡΑΣΝΕΕΜΙΑΣΕΣΘΗΡΙΩΒΨΑΛΜΟΙΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝΗΣΑΪΑΣΙΕΡΕΜΙΑΣΘΡΗΝΟΙ

 ΙΕΖΕΚΙΗΛΔΑΝΙΗΛΩΣΗΕΙΩΗΛΑΜΩΣΑΒΔΙΟΥΙΩΝΑΣ

ΜΙΧΑΙΑΣΝΑΟΥΜΑΒΑΚΟΥΜΣΟΦΟΝΙΑΣ

 ΑΓΓΑΙΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε