ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΨΑΛΜΟΙ) ΨΑΛΜΟΣ  87

αναρτήθηκε σε: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Ψαλμός ωδής για τους γιους τού Κορέ.

 

 

1 ΤΟ θεμέλιό του είναι στα άγια βουνά.

2 Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες τής Σιών, περισσότερο από όλα τα σκηνώματα του Ιακώβ.

3 Ένδοξα μιλήθηκαν για σένα, πόλη τού Θεού. (Διάψαλμα).

4 Θα αναφέρω τη Ραάβ, και τη Βαβυλώνα, ανάμεσα σ’ εκείνους που με γνωρίζουν· δες, η Παλαιστίνη, και η Τύρος, μαζί με την Αιθιοπία· αυτός γεννήθηκε εκεί.

5 Και για τη Σιών θα πουν: Αυτός και εκείνος γεννήθηκε σ’ αυτή· και ο ίδιος ο Ύψιστος θα τη στερεώσει.

6 Ο Κύριος θα αριθμήσει, όταν καταγράψει τούς λαούς, ότι αυτός γεννήθηκε εκεί. (Διάψαλμα).

7 Και οι ψάλτες, καθώς και οι παίκτες των οργάνων, θα λένε: Όλες οι πηγές μου είναι σε σένα.

ΨΑΛΜΟΣ  87

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΨΑΛΜΟΙ

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·

16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 ·28

· 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 ·40 · 41

· 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 ·52 · 53 · 54

· 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 ·64 · 65 · 66 · 67

· 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 ·76 · 77 · 78 · 79 · 80

· 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 ·88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93

· 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 ·100· 101 · 102 · 103 · 104 ·

105 · 106 · 107 · 108 ·109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 ·

115 · 116 · 117 ·118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 ·

125 · 126 ·127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 ·

135 ·136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 ·

145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΕΣΗΕΞΟΔΟΣΛΕΥΙΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗΚΡΙΤΕΣΡΟΥΘ(Α) ΣΑΜΟΥΗΛ(Β) ΣΑΜΟΥΗΛ

(Α) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Β) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ(Β) ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΣΔΡΑΣΝΕΕΜΙΑΣΕΣΘΗΡΙΩΒΨΑΛΜΟΙΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝΗΣΑΪΑΣΙΕΡΕΜΙΑΣΘΡΗΝΟΙ

 ΙΕΖΕΚΙΗΛΔΑΝΙΗΛΩΣΗΕΙΩΗΛΑΜΩΣΑΒΔΙΟΥΙΩΝΑΣ

ΜΙΧΑΙΑΣΝΑΟΥΜΑΒΑΚΟΥΜΣΟΦΟΝΙΑΣ

 ΑΓΓΑΙΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε