ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η θεραπεία του λεπρού – Μτ 8,1-4
2. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου – Μτ 8,5-13
3. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών – Μτ 8,14-17
4. Η κατάπαυση της τρικυμίας – Μτ 8,23-27
5. Η θεραπεία των δαιμονιζομένων στα Γέργεσα – Μτ 8,28-34
6. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ – Μτ 9,1-8
7. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου – Μτ 9,18-26
8. Η θεραπεία των δύο τυφλών – Μτ 9,27-31
9. Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου και άλλες θεραπείες – Μτ 9,32-38
10. Θεραπεία το Σάββατο – Μτ 12,1-14
11. Η θεραπεία του τυφλού και κωφάλαλου δαιμονισμένου – Μτ 12,22-30
12. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Μτ 14,13-21
13. Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα και θεραπείες ασθενών – Μτ 14,22-36
14. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας και διάφορες θεραπείες – Μτ 15,21-31
15. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων – Μτ 15,32-39
16. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου – Μτ 17,14-21
17. Η δια θαύματος πληρωμή του φόρου – Μτ 17,24-27
18. Η θεραπεία των δύο τυφλών στην Ιεριχώ – Μτ 20,29-34
19. Η άκαρπη συκιά – Μτ 21,18-22

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ – Μκ 1,21-28
2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών – Μκ 1,29-39
3. Η θεραπεία του λεπρού – Μκ 1,40-45
4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ – Μκ 2,1-12
5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών – Μκ 3,1-12
6. Η κατάπαυση της τρικυμίας – Μκ 4,35-41
7. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στα Γέργεσα – Μκ 5,1-20
8. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου – Μκ 5,21-43
9. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Μκ 6,30-44
10. Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα και θεραπείες ασθενών – Μκ 6,45-56
11. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας – Μκ 7,24-30
12. Η θεραπεία του κωφάλαλου – Μκ 7,31-37
13. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων – Μκ 8,1-10
14. Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά – Μκ 8,22-26
15. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου – Μκ 9,14-29
16. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς – Μκ 10,46-52
17. Η άκαρπη συκιά – Μκ 11,12-14. 20-26

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η θεραπεία του δαιμονιζόμενου στην Καπερναούμ – Λκ 4,31-37
2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών – Λκ 4,38-44
3. Η θεραπεία του λεπρού – Λκ 5,12-16
4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ – Λκ 5,17-26
5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών – Λκ 6,6-11 και 17-19
6. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου – Λκ 7,1-10
7. Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν – Λκ 7,11-17
8. Η κατάπαυση της τρικυμίας – Λκ 8,22-25
9. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών – Λκ 8,26-39
10. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου – Λκ 8,40-56
11. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Λκ 9,7-17
12. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου – Λκ 9,37-43
13. Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου – Λκ 11,14-23
15. Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας – Λκ 13,10-17
16. Η θεραπεία του υδρωπικού – Λκ 14,1-14
17. Η θεραπεία των δέκα λεπρών – Λκ 17,11-19
18. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς – Λκ 18,35-43

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Ο γάμος στην Κανά – Ιω 2,1-11
2. Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου του βασιλιά – Ιω 4,43-54
3. Η θεραπεία του παράλυτου της Βηθεσδά – Ιω 5,1-16
4. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Ιω 6,1-15
5. Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα – Ιω 6,16-21
6. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού – Ιω 9,1-41
7. Η ανάσταση του Λαζάρου – Ιω 11,1-44

 

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε