ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 16

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 16

Χαιρετισμοί

1 ΣΥΝΙΣΤΩ δε σε σας τη Φοίβη, την αδελφή μας, που είναι διάκονος της εκκλησίας στις Κεχρεές·

2 για να τη δεχθείτε εν Κυρίω, όπως είναι άξιο στους αγίους, και να παρασταθείτε σ’ αυτήν σε ό,τι πράγμα έχει την ανάγκη σας· επειδή, κι αυτή στάθηκε προστάτισσα πολλών, κι εμένα τού ίδιου.

3 Χαιρετήστε τή Πρίσκιλλα και τον Ακύλα, τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού·

4 (οι οποίοι για χάρη τής ζωής μου έβαλαν τον τράχηλό τους [κάτω από τη μάχαιρα]· τους οποίους ευχαριστώ όχι μονάχα εγώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών)·

5 [χαιρετήστε] και την κατ’ οίκον εκκλησία τους. Χαιρετήστε τόν αγαπητό μου Επαίνετο, που είναι η απαρχή τής Αχαϊας στον Χριστό.

6 Χαιρετήστε τή Μαριάμ, η οποία πολλά κοπίασε για μας.

7 Χαιρετήστε τόν Ανδρόνικο και τον Ιουνιά, τους συγγενείς μου, και συναιχμαλώτους μου, οι οποίοι είναι επίσημοι ανάμεσα στους αποστόλους, οι οποίοι ήσαν και πριν από μένα στον Χριστό.

8 Χαιρετήστε τόν αγαπητό μου εν Κυρίω Αμπλία.

9 Χαιρετήστε τόν συνεργό μας εν Χριστώ Ουρβανό, και τον αγαπητό μου Στάχυ.

10 Χαιρετήστε τόν Απελλή, τον δοκιμασμένον εν Χριστώ. Χαιρετήστε [τούς οικείους] τού Αριστόβουλου.

11 Χαιρετήστε τόν συγγενή μου Ηρωδίωνα. Χαιρετήστε αυτούς από [την οικογένεια] του Ναρκίσσου, αυτούς που είναι του Κυρίου.

12 Χαιρετήστε τήν Τρύφαινα και την Τρυφώσα, που κοπιάζουν εν Κυρίω. Χαιρετήστε τήν αγαπητή Περσίδα, η οποία πολλά κοπίασε εν Κυρίω.

13 Χαιρετήστε τόν Ρούφο, τον εκλεκτόν εν Κυρίω, και τη μητέρα του, και δική μου μητέρα.

14 Χαιρετήστε τόν Ασύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Ερμά, τον Πατρόβα, τον Ερμή, και τους αδελφούς που είναι μαζί τους.

15 Χαιρετήστε τόν Φιλόλογο και την Ιουλία, τον Νηρέα και την αδελφή του, και τον Ολυμπά, και όλους τούς αγίους που είναι μαζί τους.

16 Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με άγιο φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες τού Χριστού.

17 Σας παρακαλώ, μάλιστα, αδελφοί, προσέχετε αυτούς που κάνουν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα ενάντια στη διδασκαλία που μάθατε, και απομακρύνεστε απ’ αυτούς·

18 επειδή, αυτού τού είδους οι άνθρωποι δεν υπηρετούν ως δούλοι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά τη δική τους κοιλιά· και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατούν τις καρδιές των ακάκων.

19 Επειδή, η υπακοή σας ακούστηκε σε όλους. Όσο, λοιπόν, για σας, χαίρομαι· θέλω μάλιστα να είστε σοφοί μεν στο αγαθό, και απλοί στο κακό.

20 Και ο Θεός τής ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού [ας είναι] μαζί σας. Αμήν.

21 Σας χαιρετούν ο Τιμόθεος, ο συνεργάτης μου, και ο Λούκιος και ο Ιάσονας και ο Σωσίπατρος, οι συγγενείς μου.

22 Σας χαιρετώ εν Κυρίω και εγώ ο Τέρτιος, που έγραψα την επιστολή.

23 Σας χαιρετάει ο Γάιος, που φιλοξενεί εμένα και ολόκληρη την εκκλησία. Σας χαιρετάει ο Έραστος, ο οικονόμος τής πόλης, και ο Κούαρτος, ο αδελφός.

24 Η χάρη τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού [ας είναι] μαζί με όλους σας. Αμήν.

25 Και σ’ αυτόν ο οποίος μπορεί να σας στηρίξει σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, ύστερα από αποκάλυψη του μυστηρίου, το οποίο από αιώνιους χρόνους είχε [μεν] παραμείνει σε σιγή,

26 όμως, τώρα φανερώθηκε διαμέσου προφητικών γραφών, με επιταγή τού αιώνιου Θεού, [και] γνωρίστηκε σε όλα τα έθνη, για υπακοή πίστης·

27 στον μόνον σοφό Θεό, [ας είναι] η δόξα διαμέσου τού Ιησού Χριστού στους αιώνες. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 15

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 15

Να αρέσετε στον πλησίον σας

1 Οφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας·

2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή.

3 Δεδομένου ότι, και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά όπως είναι γραμμένο: «Οι ονειδισμοί, αυτών που ονείδιζαν εσένα, έπεσαν επάνω μου».

4 Επειδή, όσα γράφτηκαν από πριν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία των γραφών.

5 Και ο Θεός τής υπομονής και της παρηγορίας είθε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο μεταξύ σας σύμφωνα με [το θέλημα] του Ιησού Χριστού·

6 για να δοξάζετε με μια ψυχή, με ένα στόμα, τον Θεό και Πατέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Η παγκόσμια δοξολογία στο Θεό

7 Γι’ αυτό, προσδέχεστε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Χριστός προσδέχθηκε εμάς προς δόξαν τού Θεού.

8 Και σας λέω, ότι, ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής χάρη τής αλήθειας τού Θεού, για να βεβαιώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες·

9 και για να δοξάσουν τα έθνη τον Θεό για το έλεός του, όπως είναι γραμμένο: «Γι’ αυτό θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη, και θα ψάλλω στο όνομά σου».

10 Και, πάλι, λέει: «Ευφρανθείτε έθνη, μαζί με τον λαό του».

11 Και πάλι: «Αινείτε τον Κύριο, όλα τα έθνη, και δοξολογείτε αυτόν, όλοι οι λαοί».

12 Και ο Ησαϊας λέει πάλι: «Θα είναι η ρίζα τού Ιεσσαί» κι «αυτός που εγείρεται για να βασιλεύει επάνω στα έθνη· σ’ αυτόν τα έθνη θα ελπίσουν».

13 Και ο Θεός τής ελπίδας είθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη καθώς ασκείτε πίστη, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Η αποστολική δράση του Παύλου

14 Είμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος για σας, ότι κι εσείς είστε πλήρεις από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον.

15 Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμηση σε σας, για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από τον Θεό,

16 στο να είμαι υπηρέτης τού Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργώντας το ευαγγέλιο του Θεού, ώστε η προσφορά των εθνών να γίνει ευπρόσδεκτη, αγιασμένη διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος.

17 Έχω, λοιπόν, καύχηση στον Ιησού Χριστό [για] όσα έχουν σχέση με τον Θεό.

18 Επειδή, δεν θα τολμήσω να πω κάτι από εκείνα που ο Χριστός δεν έκανε διαμέσου εμού, για υπακοή των εθνών, με λόγο και έργο,

19 με δύναμη σε σημεία και τέρατα, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού· ώστε, από την Ιερουσαλήμ και γύρω, μέχρι την Ιλλυρία, εκπλήρωσα [το κήρυγμα] του ευαγγελίου τού Χριστού.

20 Μάλιστα, φιλοτιμήθηκα έτσι να κηρύττω το ευαγγέλιο, όχι όπου ονομάστηκε ο Χριστός, για να μη οικοδομώ επάνω σε ξένο θεμέλιο·

21 αλλά, όπως είναι γραμμένο: «Εκείνοι προς τους οποίους δεν αναγγέλθηκε γι’ αυτόν, θα δουν· και εκείνοι που δεν άκουσαν, θα καταλάβουν».

Το σχέδιο του Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώμη

22 Γι’ αυτό και εμποδιζόμουν, πολλές φορές, νάρθω σε σας.

23 Τώρα, όμως, μη έχοντας πλέον τόπο σε τούτα τα κλίματα, και από πολλά χρόνια επιποθώντας νάρθω σε σας,

24 όταν πάω στην Ισπανία, θάρθω προς εσάς· επειδή, ελπίζω, περνώντας, να σας δω, και να με προπέμψετε εκεί εσείς, αφού πρώτα κάπως σας χορτάσω.

25 Τώρα, όμως, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας τη διακονία στους αγίους·

26 επειδή, η Μακεδονία και η Αχαϊα ευαρεστήθηκαν να κάνουν κάποια βοήθεια στους φτωχούς ανάμεσα στους αγίους που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ.

27 Ευαρεστήθηκαν, πραγματικά, και είναι οφειλέτες τους· επειδή, αν τα έθνη έγιναν κοινωνοί τους στα πνευματικά, χρωστούν να τους υπηρετήσουν και στα υλικά.

28 Αφού, λοιπόν, πραγματοποιήσω αυτό και επισφραγίσω σ’ αυτούς τούτον τον καρπό, θα αναχωρήσω για την Ισπανία, περνώντας από σας.

29 Και ξέρω ότι, ερχόμενος σε σας, θάρθω με αφθονία τής ευλογίας τού ευαγγελίου τού Χριστού.

30 Σας παρακαλώ, όμως, αδελφοί, για το όνομα του Ιησού Χριστού και για την αγάπη τού Πνεύματος, να συναγωνιστείτε μαζί μου προσευχόμενοι για μένα στον Θεό·

31 για να ελευθερωθώ από εκείνους στην Ιουδαία που απειθούν, και η διακονία μου στην Ιερουσαλήμ να γίνει ευπρόσδεκτη στους αγίους·

32 για νάρθω σε σας με χαρά κατά το θέλημα του Θεού, και να συναναπαυθώ με σας.

33 Και ο Θεός τής ειρήνης [είθε να είναι] μαζί με όλους σας. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 14

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 14

Μην κρίνετε τον άλλο

1 ΕΚΕΙΝΟΝ δε που ασθενεί στην πίστη, να τον δέχεστε, όχι σε διακρίσεις συλλογισμών.

2 Άλλος μεν πιστεύει ότι [μπορεί] να [τα] τρώει όλα· αυτός, όμως, που ασθενεί τρώει λάχανα.

3 Εκείνος που τρώει, ας μη καταφρονεί αυτόν που δεν τρώει· κι αυτός που δεν τρώει, ας μη κρίνει εκείνον που τρώει· επειδή, ο Θεός τον δέχθηκε.

4 Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις έναν ξένο δούλο; Στον δικό του Κύριο στέκεται ή πέφτει· όμως, θα σταθεί [όρθιος]· επειδή, ο Θεός είναι δυνατός να τον στήσει [όρθιο].

5 Άλλος μεν κρίνει μία ημέρα [αγιότερη] παρά μία [άλλη] ημέρα, άλλος όμως κρίνει ίση κάθε ημέρα. Κάθε ένας ας είναι πληροφορημένος στον δικό του νου.

6 Εκείνος που παρατηρεί την ημέρα, την παρατηρεί για τον Κύριο, και εκείνος που δεν παρατηρεί την ημέρα, για τον Κύριο δεν [την] παρατηρεί. Αυτός που τρώει, για τον Κύριο τρώει· επειδή, ευχαριστεί τον Θεό· και εκείνος που δεν τρώει, για τον Κύριο δεν τρώει, και ευχαριστεί τον Θεό.

7 Δεδομένου ότι, κανένας από μας δεν ζει για τον εαυτό του, και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του.

8 Επειδή, και αν ζούμε, για τον Κύριο ζούμε· και αν πεθαίνουμε, για τον Κύριο πεθαίνουμε. Και αν, λοιπόν, ζούμε, και αν πεθαίνουμε, του Κυρίου είμαστε.

9 Επειδή, γι’ αυτό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε, για να είναι Κύριος και νεκρών και ζωντανών.

10 Εσύ, όμως, γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; Ή, κι εσύ, γιατί εξουθενώνεις τον αδελφό σου; Επειδή, όλοι εμείς θα παρασταθούμε στο βήμα τού Χριστού.

11 Καθότι, είναι γραμμένο: «Ζω εγώ» λέει ο Κύριος «ότι σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο, και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό».

12 Άρα, λοιπόν, κάθε ένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στον Θεό.

Μη βάζετε εμπόδια στον αδελφό

13 Λοιπόν, ας μη κρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον· αλλά, κρίνετε μάλλον τούτο, το να μη βάζετε πρόσκομμα στον αδελφό ή σκάνδαλο.

14 Ξέρω και είμαι πεπεισμένος στον Κύριο Ιησού, ότι τίποτε δεν υπάρχει ακάθαρτο από μόνο του, παρά σ’ εκείνον που στοχάζεται κάτι ότι είναι ακάθαρτο, σ’ εκείνον [είναι] ακάθαρτο.

15 Αν, όμως, ο αδελφός σου λυπάται εξαιτίας κάποιου φαγητού, δεν περπατάς πλέον με αγάπη. Μη φέρνεις με το φαγητό σου σε απώλεια εκείνον, χάρη τού οποίου πέθανε ο Χριστός.

16 Το αγαθό σας, λοιπόν, ας μη δυσφημείται.

17 Δεδομένου ότι, η βασιλεία τού Θεού δεν είναι φαγητό και πιοτό, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω·

18 επειδή, εκείνος που, ως δούλος, υπηρετεί σ’ αυτά τον Χριστό, ευαρεστεί τον Θεό, και ευδοκιμεί ανάμεσα στους ανθρώπους.

19 Επομένως, λοιπόν, ας ζητάμε εκείνα που είναι για την ειρήνη, και εκείνα που είναι για την οικοδομή τού ενός για τον άλλον.

20 Μη καταστρέφεις το έργο τού Θεού εξαιτίας κάποιου φαγητού. Όλα μεν [είναι] καθαρά· όμως, [είναι] κακό στον άνθρωπο που τρώει με σκάνδαλο.

21 [Είναι] καλό το να μη φας κρέας ούτε να πιεις κρασί ούτε [να πράξεις κάτι] στο οποίο σκοντάφτει ο αδελφός σου ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί.

22 Εσύ έχεις πίστη· έχε [την] μέσα σου, μπροστά στον Θεό· μακάριος είναι εκείνος που δεν κατακρίνει τον εαυτό του σ’ εκείνο που αποδέχεται.

23 Όποιος, όμως, αμφιβάλλει, αν φάει, κατακρίνεται· επειδή, δεν [τρώει] από πίστη· και κάθε τι που δεν γίνεται από πίστη, είναι αμαρτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 13

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 13

Υποταγή στις εξουσίες

1 ΚΑΘΕ ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες· επειδή, δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό· και οι υπάρχουσες εξουσίες, είναι ταγμένες από τον Θεό.

2 Ώστε, εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στη διαταγή τού Θεού· κι αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη.

3 Επειδή, οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις, όμως, να μη φοβάσαι την εξουσία; Κάνε το καλό, και θα έχεις έπαινο απ’ αυτή·

4 επειδή, [ο άρχοντας] είναι υπηρέτης τού Θεού σε σένα για το καλό. Αν, όμως, κάνεις το κακό, να φοβάσαι· για τον λόγο ότι, δεν φοράει μάταια τη μάχαιρα· επειδή, είναι υπηρέτης τού Θεού, εκδικητής, για [να εκτελεί] την οργή ενάντια σ’ εκείνον που κάνει το κακό.

5 Γι’ αυτό, [είναι] ανάγκη να υποτάσσεστε, όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση.

6 Δεδομένου ότι, γι’ αυτό πληρώνετε και φόρους· επειδή, είναι υπηρέτες τού Θεού, καθώς ενασχολούνται ειδικά μ’ αυτό.

7 Αποδώστε, λοιπόν, σε όλους εκείνα που οφείλετε: Σε όποιον [οφείλετε] τον φόρο, τον φόρο· σε όποιον [οφείλετε] τον δασμό, τον δασμό· σε όποιον [οφείλετε] τον φόβο, τον φόβο· σε όποιον [οφείλετε] την τιμή, την τιμή.

Η αδελφική αγάπη

8 Σε κανέναν να μη οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο.

9 Δεδομένου ότι, το: «Μη μοιχεύσεις, Μη φονεύσεις, Μη κλέψεις, Μη ψευδομαρτυρήσεις, Μη επιθυμήσεις», και κάθε άλλη εντολή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο τον λόγο, στο: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».

10 Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον· η αγάπη, λοιπόν, [είναι] εκπλήρωση του νόμου.

Η τελική σωτηρία πλησιάζει

11 Και, μάλιστα, γνωρίζοντας τον καιρό ότι [είναι] ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο· επειδή, η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα, παρά όταν πιστέψαμε.

12 Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε· ας απορρίψουμε, λοιπόν, τα έργα τού σκότους, και ας ντυθούμε τα όπλα τού φωτός.

13 Ας περπατήσουμε με ευπρέπεια, όπως σε ημέρα· όχι σε γλεντοκόπια και μέθες, όχι σε κρεβάτια και ασέλγειες, όχι σε φιλονικία και φθόνο.

14 Αλλά, ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, και μη φροντίζετε για τη σάρκα, σ[το να εκτελείτε] τις επιθυμίες [της].

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     ΚΕΦ 12

αναρτήθηκε σε: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

Πρός Ρωμαίους Κεφ. 12

Η ζωή μας στην υπηρεσία του Θεού

1 ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας [ως] θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, [η οποία είναι] η λογική σας λατρεία.

2 Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι [είναι] το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.

3 Επειδή, με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε κάθε έναν που είναι ανάμεσά σας, να μη φρονεί ψηλότερα απ’ ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί, σύμφωνα με το μέτρο τής πίστης, που ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν.

4 Επειδή, όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο·

5 έτσι [κι εμείς] οι πολλοί ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ, και ο καθένας μέλη με τους άλλους.

6 Έχοντας, μάλιστα, διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία, [ας προφητεύουμε] σύμφωνα με την αναλογία τής πίστης·

7 είτε διακονία, [ας καταγινόμαστε] στη διακονία· είτε κάποιος διδάσκει, [ας καταγίνεται] στη διδασκαλία·

8 είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή· αυτός που μεταδίδει, [ας μεταδίδει] με απλότητα· ο προϊστάμενος, [ας προϊσταται] με επιμέλεια· αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσχαρη διάθεση.

Κανόνες χριστιανικής ζωής

9 Η αγάπη [ας είναι] ανυπόκριτη· αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολλάστε στο αγαθό.

10 [Γίνεστε] φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον διαμέσου τής φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον,

11 στον ζήλο, μη είστε οκνηροί· στο πνεύμα, να πάλλεστε από θέρμη· τον Κύριο να υπηρετείτε ως δούλοι·

12 στην ελπίδα, να χαίρεστε· στη θλίψη, να υπομένετε· στην προσευχή, να προσκαρτείτε·

13 στις ανάγκες των αγίων, να έχετε συμμετοχή· τη φιλοξενία να επιδιώκετε.

14 Ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν· ευλογείτε, και μη καταριέστε.

15 Χαίρεστε μ’ αυτούς που χαίρονται, και κλαίτε μ’ αυτούς που κλαίνε.

16 Να έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον· μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς· μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους.

17 Σε κανέναν μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού· προνοείτε τα καλά μπροστά σε όλους τούς ανθρώπους.

18 Αν είναι δυνατόν, όσον αφορά το δικό σας μέρος, ειρηνεύετε με όλους τούς ανθρώπους.

19 Αγαπητοί, μη εκδικείτε τον εαυτό σας· αλλά, δώστε τόπο στην οργή· επειδή, είναι γραμμένο: «Σε μένα [ανήκει] η εκδίκηση· εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος».

20 Αν, λοιπόν, ο εχθρός σου πεινάει, δίνε του να φάει· αν διψάει, δίνε του να πιει· επειδή, κάνοντας αυτό, θα επισωρεύσεις κάρβουνα φωτιάς επάνω στο κεφάλι του.

21 Μη νικάσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό διαμέσου τού αγαθού.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠ.ΙΑΚΩΒΟΥ(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ

(Α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ(Γ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΙΩΑΝΝΗ

ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ